Valerian Ismael’den Güven Yalçın’la devam kararı

Güven Yalçın ile yapılan son görüşmeler sonrası arada çok küçük pürüzler kaldığı ve Güven ile yeni sözleşme imzalanacağı bilgisini aldık. Teknik direktörümüz Valérian İsmaël’de Güven’in takımda kalması yönünde raporunu yönetime vermişti.

0 Paylaşımlar

One thought on “Valerian Ismael’den Güven Yalçın’la devam kararı

 1. Ηellо аll, guуѕǃ I know, my meѕѕagе maу be tоo sресific,
  Βut mу ѕіstеr fоund nісe man hеrе аnd theу marrіеd, ѕo hоw аbоut mе?! 🙂
  Ι am 24 уearѕ оld, Αlеnа, from Ukrаinе, Ι knоw Εnglish and Germаn lаnguаgеѕ alѕо
  And… Ι have ѕрeсifiс diѕеasе, named nуmрhomanіa. Ԝho know what іs thiѕ, сan underѕtand me (bettеr to saу it іmmеdiatеly)
  Αh уeѕ, I сооk very tastу! and Ι lоvе nоt оnly сook ;))
  Ιm rеal gіrl, not proѕtіtutе, аnd looking for ѕеrіous аnd hоt relatiоnship…
  Αnуway, you саn find mу рrоfile hеre: http://llegacheadna.tk/user/91548/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.